Η σωστή τοποθέτηση και η εγκατάσταση μηχανημάτων

 όπως  οι υπολογιστές, περιφερειακά, τοπικό δίκτυο κα. δίνει το σωστό αποτέλεσμα στην εργασία.
 Μελετάμε τον χώρο σας και προσαρμόζουμε τα μηχανήματα βάσει των αναγκών σας καθώς και το τοπικό δίκτυο σας.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και πλήρη κάλυψη την οργάνωση και την συντήρηση των περιφερειακών καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών της επιχείρησης σας, ώστε να ανταποκρίνονται στις εργασίες που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας. 

Επίσης αναλαμβάνουμε τη σωστή εγκατάσταση των κατάλληλων software & hardware ώστε να λειτουργούν αμερόληπτα και πάντα κοντά σας με τεχνική υποστήριξη όποτε θελήσετε.