Αναλαμβάνουμε την επισκευή και την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή:

Εγκαταθιστούμε και επιδιορθώνουμε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (desktop και laptop) και τα περιφερειακά του.

Επισκευάζουμε και επιδιορθώνουμε τον σκληρό σας δίσκο (Hardware).

Μπορούμε να σώσουμε τα αρχεία σας (Back up).

Ακόμα, εγκαθιστούμε και συντηρούμε το δίκτυό σας.

Εγκαθιστούμε το λογισμικό σας (software) και το παραμετροποιούμε στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας